บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู)

มากกว่า 30 ปี ที่เราให้บริการสมาชิกด้วยความปรารถนาดีอย่างจริงใจ
ดูแลเพื่อรักษาคุณภาพการเรียนการสอน บริการอย่างเสมอภาค
และยุติธรรมแก่สมาชิกทุกท่าน เปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนา
และค้นหาสิ่งดีๆ และดียิ่งกว่า ให้แก่สมาชิกของเราเสมอเปิดดำเนินการมานานกว่า
30 ปี


หลักสูตรนายร้อยตำรวจ,
นายสิบตำรวจ, ก.พ. (ภาค ก.)


รับรองผลงานด้วยความสำเร็จของสมาชิกทุกรุ่น
เตรียมสอบนายร้อยตำรวจ

รับสมัครติว : ทุกวัน 08.30 - 17.00 น. ที่บาลานซ์และศูนย์บริการ
วัน-เวลาติว : วงจรปิดทุกวัน และติวเข้มก่อนสอบ
ค่าติว : 15,000 บาท
หลักฐานการสมัครติว : รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
ระบบติว : วงจรปิด เลือกเวลาเรียนได้ / ติวเข้ม (สด) ก่อนสอบ, เอกสารและหนังสือประกอบการติวฟรี, ทบทวนวีดีโอตลอดเทอม, สมาชิกเก่า 3,000 บาท
วิชาที่ติว : ความสามารถทั่วไป, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, ป.อาญา, ป.วิธีพิจารณาความอาญา, กฎหมายลักษณะพยาน, พ.ร.บ วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ 2539, พ.ร.ฎ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546, พ.ร.บ ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และกฎ ก.ตร. ที่เกี่ยวข้อง, ฯลฯ

สมัครติวและสอบถามได้ทุกวัน 09.00 - 17.00 น.

กรุงเทพฯ 02-319-5901-2, 085-192-6599
นครราชสีมา 089-425-9999
อุบลราชธานี 094-420-9999
เตรียมสอบนายสิบตำรวจ

รับสมัครติว : ทุกวัน 09.00 - 17.00 น.
ค่าใช้จ่าย : 12,000 บาท
ติวทุกวิชาที่ออกสอบ : ภาษาไทย, ความสามารถทั่วไป, ภาษาอังกฤษ, คอมพิวเตอร์, กฎหมาย, สังคม-จริยธรรม, พ.ร.ฎ การบริหารฯ บ้านเมืองฯ, ทดสอบร่างกาย และทุกวิชาที่ใช้สอบแข่งขัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : ชาย-หญิง วุฒิ ม.6 - ปริญญาตรี อายุไม่เกิน 27 ปี (ปป.), อายุไม่เกิน 35 ปี (อก.) หลักฐานที่ใช้สมัครติว : รูปถ่ายใบหน้าชัดเจน จำนวน 1 รูป กรอกประวัติที่สถาบันฯ
บริการพิเศษ : ระบบวงจรปิด เลือกเวลาเรียนได้ ทบทวนได้ / ติวเข้ม (สด) ก่อนสอบ, สมาชิกเก่ามีส่วนลด

สมัครติวและสอบถามได้ทุกวัน 09.00 - 17.00 น.

กรุงเทพฯ 02-319-5901-2, 085-192-6599
นครราชสีมา 089-425-9999
อุบลราชธานี 094-420-9999
เตรียมสอบ ก.พ. (ภาค ก.)

รับสมัครติว : 9,000 บาท (รับรองผล 3 รอบ)
วัน-เวลาติว : ทุกวัน 09.00 - 17.00 น.
ค่าติว : 15,000 บาท
หลักฐานการสมัครติว : บัตรประชาชน, กรอกประวัติที่สถาบัน + ติดรูปถ่าย 1 ใบ
วิชาที่ติว : ความสามารถทั่วไป, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
บริการพิเศษ : เอกสารประกอบการติว, ระบบวงจรปิดและ DVD เลือกเวลาเรียนได้ ทบทวนได้ทุกวัน, รับรองผล (สมาชิกเก่า 3,000 บาท)

สมัครติวและสอบถามได้ทุกวัน 09.00 - 17.00 น.

กรุงเทพฯ 02-319-5901-2, 085-192-6599
นครราชสีมา 089-425-9999
อุบลราชธานี 094-420-9999

 

กิจกรรม

คู่มือเตรียมสอบ